Фастів онлайн » Новини Фастова » Образцы административного и гражданского исков к Пенсионному фонду граждан, которые отнесены законом к категории “дети войны”

Образцы административного и гражданского исков к Пенсионному фонду граждан, которые отнесены законом к категории “дети войны”

0

В Фастове появились объявления от т.н. юристов помогающих (за деньги конечно) составить заявление в суд, пенсионный фонд и др. на основе закона  "Про соціальний захист дітей війни".  Дай бог всем помощи и удачи в решении проблем.  Мы решили собрать последние образцы административного и гражданского исков к Пенсионному фонду граждан, которые отнесены законом к категории “дети войны” и опубликовать для свободного доступа.

 

Общие вопросы и советы:

 

На першому етапі КВУ радить звернутись до місцевого відділення Пенсійного фонду з наступною заявою:
«У відповідності до ст.6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни» (надалі – Закон), я маю право на щомісячну соціальну допомогу у розмірі 30 відсотків від розміру мінімальної пенсії за віком. Закон набрав чинності з 01.01.2006 року, проте передбаченої Законом щомісячної соціальної допомоги я досі не отримував, або отримував у неповному розмірі, якій не відповідає вимогам Закону.
Прошу Вас повідомити, чи здійснювалися мені в період з 1 січня 2006 р. до цього часу нарахування соціальних виплат, як дитині війні і їх виплата?
Якщо такі нарахування і виплати здійснювалися, прошу повідомити – коли і в якій сумі (по датах)?
Також прошу провести донарахування і виплату раніше недоплачених мені, як дитині війни, сум соціальної допомоги, відповідно до вимог Закону.
В подальшому також прошу виплачувати мені соціальну допомогу – як дитині війни, у належному розмірі, відповідно до вимог Закону – 30 відсотків від розміру мінімальної пенсії за віком.
Про результати розгляду моєї заяви прошу мені повідомити у встановлені законом терміни та наступною адресою: _____________________.
«__» _________ 2011 р. П.І.П.»
Оскільки як вже зазначалось, Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується своєю юридичною логікою, то 99,9% відповідей будуть містити інформацію про те, що пенсія нараховувалась у абсолютній відповідності до закону.
Отримавши відповідь з Пенсійного фонду, можна спокійно позиватися до суду з адміністративним позовом про зобов’язання доплати щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни.
Якщо у відповідності до статті 1 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004 року клієнт є дитиною війни, то згідно зі статтею 6 Закону, з 01.01.2006 року йому має виплачуватись щомісячна соціальна державна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Мінімальна пенсія за віком, відповідно до ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до п. 2.1. Постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах” від 30 квітня 2002 року № 8-2, основним завданням органів Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів фонду та інших джерел, визначених законодавством. Таким чином, виплата надбавки до пенсії мала здійснюватись відповідачем.
Далі треба зазначити, що громадянином «___» __________ 201__ р. було направлено письмове звернення до відповідача з запитом про фактично здійснені виплати и з вимогою здійснити нарахування належної йому – як дитині війни, соціальної державної допомоги у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком за 2009-2010 роки та забезпечити її виплату.
Не зважаючи на те, що згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Пенсійний фонд, діючи, як орган владних повноважень, відмовляє у гарантованому ст. 6 Закону праві, посилаючись на норми Постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р.
Дана відмова відповідача є незаконною, оскільки відповідно до частини 2 статті 3 Закону, державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.
Таким чином, відмова Відповідача у здійсненні перерахунку та виплаті громадянам соціальної державної допомоги, передбаченої статтею 6 Закону, є протиправною і такою, що суперечить Конституції та законам України, порушує їх права на соціальний захист.
Згідно із ст. 54 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та ст. 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2009 році складає: з 1 січня – 498 гривень, з 1 листопада – 573 гривень.
Таким чином, до виплати у 2009 році належало:
- з 1 січня 2009 р. до 31 жовтня 2009 року по 149,40 грн. (498*30%=149,40) на місяць, а всього за 10 місяців – 1494,00 грн. (149,40*10=1494),
- з 1 листопада 2009 року до 31 грудня 2009 року по 171,90 грн. на місяць (573*30%=171,90), а всього за 2 місяці 343,80 грн. (171,90*2=343,80).
Всього за 2009 рік належало до виплати 1837,80 грн. (1494,00+343,80=1837,80)
Згідно із ст. 52 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2010 році складає: з 1 січня – 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня – 709 гривень, з 1 жовтня – 723 гривень, з 1 грудня – 734 гривень.
Таким чином, до виплати у 2010 році належало:
- з 1 січня 2010 р. до 31 травня 2010 р. по 208,50 грн. (695*30%=208,50) на місяць, а всього за 3 місяці – 625,50 грн. (208,50*3=625,50),
- з 1 квітня 2010 р. до 30 червня 2010 р. по 211,80 грн. (706*30%=211,80) на місяць, а всього за 3 місяці – 635,40 грн. (211,80*3=635,40),
- з 1 липня 2010 р. до 30 вересня 2010 р. по 212,70 грн. (709*30%=212,70) на місяць, а всього за 3 місяці – 638,10 грн. (212,70*3=638,10),
- з 1 жовтня 2010 р. до 30 листопада 2010 р. по 216,90 грн. (723*30%=216,90) на місяць, а всього за 2 місяці – 433,80 грн. (216,90*2=433,80),
- з 1 грудня 2010 р. до 31 грудня 2010 р. – 220,20 грн. (734*30%=220,20).
Всього за 12 місяців 2010 р. належало до виплати 2553,00 грн. (625,50+635,40+638,10+433,80+220,20=2553,00).
Фактично за 12 місяців 2009 року і 12 місяців 2010 року всім виплачується соціальна допомога як дитині війни в обмеженому розмірі, що підтверджується доданою до позову відповіддю з довідкою від Управління Пенсійного фонду.
Відповідно до ст.ст. 99, 100 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Статтею 22 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи гарантуються. Таким чином, держава взяла на себе зобов’язання забезпечити реалізацію громадянами своїх конституційних прав. За змістом ч. 1 ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості та в інших випадках, передбачених законом. Законом України “Про соціальний захист дітей війни” реалізовано конституційне право на соціальний захист громадян, які мають статус “дитини війни”, серед яких їм надано право на отримання 30% доплати до пенсії.
Згідно абз.1 п.1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2002 року за № 121/2001 р., Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади. Відповідно до зазначеного Положення на Пенсійний фонд України покладено обов’язок щодо призначення пенсії; підготовки документів для її виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій. Отже, обов’язок по нарахуванню та виплаті доплати до пенсії, яка передбачена Законом України “Про соціальний захист дітей війни”, покладено саме на органи Пенсійного фонду України.
Таким чином, необхідно відзначити, що має місце протиправна бездіяльність відповідача по нарахуванню і виплаті громадянам соціальної допомоги, як дитині війни, у належному розмірі.
Оскільки Пенсійний фонд здійснював нарахування самостійно, а більшість пенсіонерів не є спеціалістами в області соціального захисту, і не зобов’язані проводити перевірку розрахунків Пенсійного фонду України, який є органом одним з органів, уповноваженим на виконання функцій державного управління, то очевидно, що громадяни і не проводять таку перевірку. При цьому пенсіонери щиро сподіваються, що відповідач діє у відповідності до вимог законодавства. Крім того, відповідач здійснює всі виплати в цілому, без їх розмежування і громадянам не було достеменно відомо яка сума виплачується їм саме в якості соціальної допомоги, як дитині війни.
Тому варто зазначати в позові, що достовірно про порушення своїх прав ви дізнались лише з відповіді Пенсійного фонду України від «__» ________ 2011 р. (власне для чого цей запит і був потрібен).
Таким чином ми можемо рахувати, що строк звернення до суду з цими позовними вимогами не пропущений.
Але, якщо суд буде вважати (а це цілком реально), що цей строк в якійсь його частині громадянином пропущений, то однозначно треба просити про його поновлення в зв’язку з зазначеними поважними причинами пропуску.
І вже на підставі вищевикладеного, керуючись ч. 2 ст. 3, ст. 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, ст.ст. 8, 22, 55, 95 Конституції України, Рішенням Конституційного Суду Україні від 9.09.2010 року у справі 1-40/2010, ст.ст. 8, 9, 94, 99, 100, 102, 158, 159, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, треба просити у високого суду наступний перелік вимог:
- у разі, якщо суд вважає строк звернення до адміністративного суду з позовними вимогами понад 6 місяців пропущеним, просити поновити цей строк;
- визнати протиправними недоплату належної громадянину, як дитині війни, сум щомісячної державної соціальної допомоги згідно зі статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” і відмову відповідача у нарахуванні і виплаті цієї щомісячної соціальної допомоги у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком за 2009 і 2010 роки;
- зобов’язати відповідача – Управління Пенсійного фонду України в Н-ському районі Черкаської області провести перерахунок призначених виплат, згідно з статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, виходячи з розміру 30 (тридцять) відсотків мінімальної пенсії за віком, розрахованої відповідно до норми ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і виплатити мені недоплачені, як дитині війни, суми щомісячної державної соціальної допомоги за 2009 та 2010 роки і до дати набрання сили Постановою суду.

 

Источник: http://www.administr-law.org.ua/node/623

 

=======================================================

Часть 1. Зразок заяви “дітей війни” до Пенсійного фонду, яка надсилається до подання позову в суд

=======================================================

 

Зразок заяви до Пенсійного фонду, яку слід подати, якщо Ви рахуєте, що Вам недоплачують пенсію або інші виплати з Пенсійного фонду. Саме з цієї заяви і потрібно починати “розборки” з підрозділами Пенсійного фонду. Усні звернення ні до чого не призведуть. Вам пояснять, що Вам все нараховується правильно, скажуть багато гарних слів, але Ви все одне нічого не зрозумієте. До того ж, у Вас навіть не буде підтвердження того, що Ви зверталися.

Після отримання відповіді Вам буде зрозуміло, на підставі яких нормативних актів і в якому розмірі Вам нараховується пенсія. Далі Ви вже можете самостійно, або за допомогою юриста, перевірити відповідність нарахувань вимогам законів, адже дуже часто Пенсійний фонд нараховує виплати за нормами Постанов Кабміну, або скасованих Конституційним судом положень законів про державний бюджет, які не відповідають іншим законам і Конституції. Згодом буде можна вирішувати: подавати в суд або ні? Зразок судового позову знаходиться нище.

 

Зразок змінено станом на 24 листопада 2010 р.

Начальнику Управління Пенсійного фонду України в Сокирянському районі

п. Козак Л.О.

від Василюка Сергія Дмитровича,

12.06.1939 року народження, що мешкає за адресою: 60225, Сокирянський район, с. Гвіздівці, вул. Троянд, 26, тел. 53-4-57

З А Я В А

У відповідності до ст.6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни» (надалі – Закон), я маю право на щомісячну соціальну допомогу у розмірі 30 відсотків від розміру мінімальної пенсії за віком. Закон набрав чинності з 01.01.2006 року, проте передбаченої Законом щомісячної соціальної допомоги я досі не отримував, або отримував у неповному розмірі, якій не відповідає вимогам Закону.

Прошу Вас повідомити, чи здійснювалися мені в період з 1 січня 2009 р. до цього часу нарахування соціальних виплат, як дитині війні і їх виплата?

Якщо такі нарахування і виплати здійснювалися, прошу повідомити – коли і в якій сумі (по датах)?

Також прошу провести донарахування і виплату раніше недоплачених мені, як дитині війни, сум соціальної допомоги, відповідно до вимог Закону.

В подальшому також прошу виплачувати мені соціальну допомогу – як дитині війни, у належному розмірі, відповідно до вимог Закону – 30 відсотків від розміру мінімальної пенсії за віком.

Про результати розгляду моєї заяви прошу мені повідомити.

__________________________ Василюк С.Д.

24 листопада 2010 р.

 

=======================================================

Часть 2. Административный иск детей войны к УПФ

=======================================================

 

Перед тем, как подгонять под себя такой иск (а это необходимо делать внимательно), обязательно обратитесь в Пенсионный фонд с заявлением о доплате и о фактически выплаченных Вам суммах социальной помощи. Примерный образец заявления есть на сайте.

При составлении иска обязательно проверяйте все расчеты (в адвокатском бюро бухгалтеров нет, могли и ошибиться, если заметите – просим сообщить) и внимательно вносите дополнения, которые касаются лично Вас (там, где линии).

Иск составлен за 2009 и 2010 годы, поскольку срок обращения в суд по КАС до недавнего времени был всего один год, а теперь – 6 месяцев. С 1 января 2009 г. взято на всякий случай – может быть у кого-то найдуться уважительные причины. Если дополнительных уважительных причин нет, то уберите соответствующее предложение. Не забывайте, что уважительные причины надо доказать.

В принципе, если нет серьезных уважительных причин (болезнь, пребывание за границей и т.п.), суд, в большинстве случаев, за период, больший, чем 6 месяцев, оставит без рассмотрения, удовлетворит только за последние 6 месяцев до обращения в суд. Так что, просить можно и больше (за спрос не бьют), но настраивайтесь только на 6 месяцев. Подробнее о том, как суды должны приментяь положения о сроках обращения в суд можно почитать в статье “ВАСУ об административных исках по социальным выплатам“.

Госпошлина составляет 3,40 грн., ИТЗ платить не надо.

Пункт о рассмотрении дела без Вашего участия носит рекомендационный характер (как и весь образец). Считаем, что нет никакого смысла ходить (или ездить) в суд, тратить на это деньги, трепать себе и работникам суда нервы, поскольку решения каждый суд все равно принимает стандартные вне зависимости от того, будете Вы ходить, или нет. Исключение могут составлять только случаи, когда Ваши уважительные причины пропуска срока обращения в административный суд могут подтвердить свидетели. В таком случае придется и самому идти и свидетелей приводить. Таким образом, если Вы желаете или вынуждены ходить на заседания, то последний пункт в иске уберите.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Версия образца иска – январь 2011

 

Зразок:


Сокирянському районному суду

60200, Чернівецька область, м.Сокиряни, вул. Шевченка, 7

Позивач: Василюк Сергій Дмитрович,

12.06.1939 року народження, що мешкає за адресою: 60225, Сокирянський район, с. Гвіздівці, вул. Троянд, 26, тел. 53-4-57

Відповідач: Управління Пенсійного фонду України в Сокирянському районі

адреса: 60200, м. Сокиряни, вул. Центральна 74, тел. 2-28-78

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про зобов’язання доплати щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни

У відповідності до статті 1 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004 року (далі – Закон) я є дитиною війни. Згідно зі статтею 6 Закону, з 01.01.2006 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна державна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Мінімальна пенсія за віком, відповідно до ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до п. 2.1. Постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах” від 30 квітня 2002 року № 8-2, основним завданням органів Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів фонду та інших джерел, визначених законодавством. Таким чином, виплата надбавки до пенсії мала здійснюватись відповідачем.

Мною ___ __________ 201__ р. було направлено письмове звернення до відповідача з запитом про фактично здійснені виплати и з вимогою здійснити нарахування належної мені – як дитині війни, соціальної державної допомоги у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком за 2009-2010 роки та забезпечити її виплату.

Не зважаючи на те, що згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відповідач, діючи, як орган владних повноважень, відмовив мені у моєму гарантованому ст. 6 Закону праві, посилаючись на норми Постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. (відповідь УПФ додається).

Вважаю, що відмова відповідача є незаконною, оскільки відповідно до частини 2 статті 3 Закону, державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.

Таким чином, відмова Відповідача у здійсненні перерахунку та виплаті мені соціальної державної допомоги, передбаченої статтею 6 Закону, є протиправною і такою, що суперечить Конституції та законам України, порушує мої права на соціальний захист.

Згідно із ст. 54 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та ст. 58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2009 році складає: з 1 січня – 498 гривень, з 1 листопада – 573 гривень.

Таким чином, до виплати мені належало у 2009 році:

- з 1 січня 2009 р. до 31 жовтня 2009 року по 149,40 грн. (498*30%=149,40) на місяць, а всього за 10 місяців – 1494,00 грн. (149,40*10=1494),

- з 1 листопада 2009 року до 31 грудня 2009 року по 171,90 грн. на місяць (573*30%=171,90), а всього за 2 місяці 343,80 грн. (171,90*2=343,80).

Всього за 2009 рік належало до виплати 1837,80 грн. (1494,00+343,80=1837,80)

Згідно із ст. 52 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у 2010 році складає: з 1 січня – 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня – 709 гривень, з 1 жовтня – 723 гривень, з 1 грудня – 734 гривень.

Таким чином, до виплати мені належало у 2010 році:

- з 1 січня 2010 р. до 31 травня 2010 р. по 208,50 грн. (695*30%=208,50) на місяць, а всього за 3 місяці – 625,50 грн. (208,50*3=625,50),

- з 1 квітня 2010 р. до 30 червня 2010 р. по 211,80 грн. (706*30%=211,80) на місяць, а всього за 3 місяці – 635,40 грн. (211,80*3=635,40),

- з 1 липня 2010 р. до 30 вересня 2010 р. по 212,70 грн. (709*30%=212,70) на місяць, а всього за 3 місяці – 638,10 грн. (212,70*3=638,10),

- з 1 жовтня 2010 р. до 30 листопада 2010 р. по 216,90 грн. (723*30%=216,90) на місяць, а всього за 2 місяці – 433,80 грн. (216,90*2=433,80),

- з 1 грудня 2010 р. до 31 грудня 2010 р. – 220,20 грн. (734*30%=220,20).

Всього за 12 місяців 2010 р. належало до виплати 2553,00 грн. (625,50+635,40+638,10+433,80+220,20=2553,00).

Фактично за 12 місяців 2009 року і 12 місяців 2010 року мені була виплачена соціальна допомога як дитині війни в обмеженому розмірі, що також підтверджується доданою до позову довідкою Управління Пенсійного фонду.

Вважаю, що відповідач повинен донарахувати і виплатити мені недоплачні суми.

Відповідно до ст.ст. 99, 100 КАС України  для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Статтею 22 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи гарантуються. Таким чином, держава взяла на себе зобов’язання забезпечити реалізацію громадянами своїх конституційних прав. За змістом ч. 1 ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості та в інших випадках, передбачених законом. Законом України “Про соціальний захист дітей війни” реалізовано конституційне право на соціальний захист громадян, які мають статус “дитини війни”, серед яких їм надано право на отримання 30% доплати до пенсії.

Згідно абз.1 п.1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2002 року за № 121/2001 р., Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади. Відповідно до зазначеного Положення на Пенсійний фонд України покладено обов’язок щодо призначення пенсії; підготовки документів для її виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій. Отже, обов’язок по нарахуванню та виплаті доплати до пенсії, яка передбачена Законом України “Про соціальний захист дітей війни”, покладено саме на органи Пенсійного фонду України, в тому числі – на відповідача.

Таким чином має місце протиправна бездіяльність відповідача по нарахуванню і виплаті мені соціальної допомоги, як дитині війни, у належному розмірі.

Відповідач здійснював мені нарахування самостійно. Я не є спеціалістом в області соціального захисту, не зобовязаний проводити перевірку розрахунків відповідача, який є органом одним з органів, уповноваженим на виконання функцій державного управління, і я не проводив таку перевірку. При цьому я вважав, що відповідач діє у відповідності до вимог законодавства. Крім того, відповідач здійснює всі виплати в цілому, без їх розмежування і мені не було достеменно відомо яка сума виплачується мені в якості соціальної допомоги, як дитині війни.

Достовірно я узнав про порушення моїх прав відповідачем лише з його відповіді мені ___ ________ 2011 р. Таким чином я рахую, що мій строк звернення до суду з цими позовними вимогами не пропущений.

Але, якщо суд буде вважати, що цей строк в якійсь його частині мною пропущений, то прошу поновити його в звязку з зазначеними причинами пропуску, які я вважаю поважними.

Крім того, ______(зазначити особисті поважні причини пропуску строку (хвороба, тривале відрядження, інше), якщо такі є)_________, що підтверджується доданою мною до позову довідкою ___(з роботи, з медустанови, інше)_____. Також зазначені обставини можуть бути підтверджені в судовому розгляді показами свідків ____________ та ________.

Вважаю ці обставини також поважними причинами пропуску строку звернення до адміністративного суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 2 ст. 3, ст. 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, ст.ст. 8, 22, 55, 95 Конституції України, Рішенням Конституційного Суду Україні від 9.09.2010 року у справі 1-40/2010, ст.ст. 8, 9, 94, 99, 100, 102, 158, 159, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України,

прошу:

1. у разі, якщо суд вважає строк мого звернення до адміністративного суду  з позовними вимогами понад 6 місяців пропущеним, прошу поновити цей строк;

2. визнати протиправними недоплату належних мені, як дитині війни, сум щомісячної державної соціальної допомоги згідно зі статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” і відмову відповідача у нарахуванні і виплаті мені цієї щомісячної соціальної допомоги у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком за 2009 і 11 місяців 2010 року;

3. зобов’язати відповідача – Управління Пенсійного фонду України в Сокирянському районі Чернівецької області провести перерахунок призначених виплат, згідно з статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, виходячи з розміру 30 (тридцять) відсотків мінімальної пенсії за віком, розрахованої відповідно до норми ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і виплатити мені недоплачені, як дитині війни, суми щомісячної державної соціальної допомоги за 2009 рік, а також за 11 місяців 2010 року і до дати набрання сили Постановою суду;

3. стягнути з відповідача на мою користь суму сплачених мною судових витрат (держмито);

4. позов прошу розглянути без моєї участі.

Додатки:

1. копія паспорта позивача,

2. копія пенсійного посвідчення з відміткою “Діти війни”;

3. лист-відмова відповідача;

4. квитанція про сплату державного мита;

5. ___(документ на підтвердження поважності пропуску строку, якщо такий є)__;

6. копія позову з копіями додатків.

Позивач Василюк С.Д.

20 січня 2011 р.

============================================================

 

Источник: http://ukr-advokat.org.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/

 

Примечание: Все адреса, фамилили, имена и личные данные вымышленные, все совпадения являются случайными!!!{link_on_forum}Думки в голос:


 • Коментарі
 • "Вконтакте"
 • FaceBook

Інформаційне повідомлення

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.

Фотогалерея

Останні 10 фото з ГАЛЕРЕЇ Фастова

 • Дубравушка Club (заміський комплекс) 2

  Дубравушка Club (заміський комплекс) 2

  Категорія: Дубравушка Club (заміський комплекс)
  Коментарі (0)
 • Дубравушка Club (заміський комплекс) 1

  Дубравушка Club (заміський комплекс) 1

  Категорія: Дубравушка Club (заміський комплекс)
  Коментарі (0)
 • Королева и её подданные

  Королева и её подданные

  Категорія: borisovich (цветы)
  Коментарі (28)
 • Фастів сучасний 120

  Фастів сучасний 120

  Категорія: Фастів сучасний
  Коментарі (0)
 • Фастів сучасний 119

  Фастів сучасний 119

  Категорія: Фастів сучасний
  Коментарі (0)
 • Фастів сучасний 118

  Фастів сучасний 118

  Категорія: Фастів сучасний
  Коментарі (0)
 • Маммилярия 133

  Маммилярия 133

  Категорія: borisovich (цветы)
  Коментарі (15)
 • не знаю 132

  не знаю 132

  Категорія: borisovich (цветы)
  Коментарі (14)
 • Scilla bifolia 131

  Scilla bifolia 131

  Категорія: borisovich (цветы)
  Коментарі (12)
 • Весна не за горами 130

  Весна не за горами 130

  Категорія: borisovich (цветы)
  Коментарі (13)
 
Листопад 2019
1Пт2Сб3Нд4Пн5Вт6Ср7Чт8Пт9Сб10Нд11Пн12Вт13Ср14Чт15Пт16Сб17Нд18Пн19Вт20Ср21Чт22Пт23Сб24Нд25Пн26Вт27Ср28Чт29Пт30Сб
Туризм - успешная попытка подменить путь развития личности путем перемещения тела. (Дмитрий Дымма) Смотрите информацию iphone 6s замена батареи у нас. Где всегда добровольно берут на себя страдания, там вольны также доставлять себе этим удовольствие.
Останні оголошення на FASTIV.com.ua

Продаж

Кормушка самосвал для зимней рыбалки 0,42 л.
16 грудня 2016
Кормушка самосвал для зимней рыбалки 0,42 л.

Продам кормушку-самосвал для прикормки рыбы. Может служить, как для зимней, так и для летней рыбалки. Кормушка предназначена доставлять вашу…

Купівля

Куплю б/в металопластикові вхідні двері
30 вересня 2015
Куплю б/в металопластикові вхідні двері

Куплю б/в металопластикові вхідні двері. 0503256372

Послуги

Ремонт монтаж строительство
21 грудня 2017
Ремонт монтаж строительство

Бригада опытных строителей выполнит внутренние-отделочные работы. Выполняем в совершенстве: Шпаклевку (в народе безпесчанка) под…